15.12.2021 15:50
Клуб посланика СДС у Народној скупштини Републике Српске предложио је амандмане на буџет и очекујемо да ови амандмани буду прихваћени:
 
1. Средства која се издваја за подстицај развоја пољопривреде нису довољна, а имајући увиду и сушу која је ове године погодила пољопривредну производњу и смањила приносе због чега су пољопривредни произвођачи додатно угрожени тражимо да се средства заову намјену повећају за 30 милиона КМ.

2. Предложени амандмани су усмјерени упобољшање материјалног и социјалног статуса бораца Републике Српске и њихових породица. Мјесечни борачки додатак се исплаћује борцима у висини 1,6 КМ за сваки мјесец што сматрамо понижавајућим због чега предлажемо да се обрачун борачког додатка убудуће врши бар по цијени 5 КМ засваки мјесец проведен у Војсци Републике Српске.

3. Сматрамо да планирана средства за збрињавање жртава насиља у породици нису довољна и да су Ребалансом буџета за 2021. годину ова средства износила 350.000КМ што показује да ће планирана средства у Буџету за 2022. годину од 300.000 бити недовољна те да иста не требају бити мања од средстава планираних Ребалансом буџета, а због раста трошкова живота тражимо још додатних 50.000 КМ што је уодносу на приједлог у Буџету укупно повећање од 100.000 КМ.

4. Бијељина је данас други град по величини и други регионални центар у Републици Српској. Бијељина је данас и универзитетски центар у којем нема студентског дома, а сматрамо да је   неопходан  за 5000 студената који данас студирају у овом граду. Свјесни смо да је изградња студентског дома велика инвестиција, али сматрамо да супредложена средства у износу од 3 милиона КМ довољна за прву фазу изградње.НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КЛУБ ПОСЛАНИКА СДС
 
Датум: 14. децембар 2021. године
 
 
На основу члана 204. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске, број: 66/20) Клуб посланика СДС подноси
 
 
АМАНДМАН I
У Приједлогу буџета Републике Српске за 2022. годину – по хитном поступку, у оквиру потрошачке јединице: Агенција за аграрна плаћања, економски код 414100 – Субвеницје за подстицај развоја пољопривреде и села, планирани износ у оквиру Фонда 01 „75.000.000“ замјенити са износом „105.000.000“ на терет:
- економског кода 415200 – Грантови у земљи, у износу „10.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Јавне инвестиције и
- економског кода 511700 – Издаци за нематеријалну произведену имовину у износу „20.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Јавне инвестиције.
 
Образложење
Средства која се издваја за подстицај развоја пољопривреде нису довољна, а имајући у виду и сушу која је ове године погодила пољопривредну производњу и смањила приносе због чега су пољопривредни произвођачи додатно угрожени тражимо да се средства за ову намјену повећају за 30 милиона КМ.
                                                                                            
АМАНДМАН II
У оквиру потрошачке јединице: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, економски код 416100 – Текуће дознаке за борачки додатак, планирани износ у оквиру Фонда 01 „64.912.900“ замјенити са износом „184.912.900“ на терет:
- економског кода  **** Буџетска резерва, у износу „5.000.000“;
- економског кода 511700 – Издаци за нематеријалну произведену имовину у износу „20.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Јавне инвестиције;
- економског кода 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу „30.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Јавне инвестиције;
- економског кода 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу „25.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Јавне инвестиције;
- економског кода 487300 – Трансфери јединицама локалне самоуправе у износу „10.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Јавне инвестиције;
- економског кода 414100 – Субвенције јавним медијима  у износу „4.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Влада Републике Српске;
- економског кода 631900 – Издаци по основу поврата јавних прихода у износу „2.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Остала буџетска потрошња;
- економског кода 631900 – Остали издаци у земљи у износу „4.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Остала буџетска потрошња;
- економског кода 638200 – Издаци за потенцијалне обавезе по издатим гаранцијама – Гарантни програм у износу „7.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Остала буџетска потрошња;
- економског кода 638100 – Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти у износу „3.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Остала буџетска потрошња;
- економског кода 511700 – Издаци за нематеријалну произведену имовину у износу „10.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Јавне инвестиције.
 
Образложење
Предложени амандмани су усмјерени у побољшање материјалног и социјалног статуса бораца Републике Српске и њихових породица. Мјесечни борачки додатак се исплаћује борцима у висини 1,6 КМ за сваки мјесец што сматрамо понижавајућим због чега предлажемо да се обрачун борачког додатка убудуће врши бар по цијени 5 КМ за сваки мјесец проведен у Војсци Републике Српске.
 
АМАНДМАН III
У оквиру потрошачке јединице: Министарство породице, омладине и спорта, економски код 416300 – Дознаке за збриљавање жртава насиља у породици, планирани износ у оквиру Фонда 01 „300.000“ замјенити са износом „400.000“ на терет економског кода **** Буџетска резерва, у износу „100.000“ у оквиру Фонда 01.
 
Образложење
Сматрамо да планирана средства за збрињавање жртава насиља у породици нису довољна и да су Ребалансом буџета за 2021. годину ова средства износила 350.000 КМ што показује да ће планирана средства у Буџету за 2022. годину од 300.000 бити недовољна те да иста не требају бити мања од средстава планираних Ребалансом буџета, а због раста трошкова живота тражимо још додатних 50.000 КМ што је у односу на приједлог у Буџету укупно повећање од 100.000 КМ.
 
АМАНДМАН IV
У оквиру потрошачке јединице: Јавне инвестиције, отворити нови економски код 511100 – Изградња Средњошколског центра у Источној Илиџи, и планирати износ „6.000.000“ у оквиру Фонда 01 на терет економског кода 415200 – Грантови у земљи, у износу „6.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Јавне инвестиције.
Образложење
Тражимо да се у буџету Републике Српске за 2022. годину планирају средства за изградњу Средњошколског центра у Источној Илиџи.
 
АМАНДМАН V
У оквиру потрошачке јединице: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, отворити нови економски код 488100 – Трансфер за изградњу Студентског дома у Бијељини и планирати износ „3.000.000“ у оквиру Фонда 01 на терет економског кода 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу „3.000.000“ у оквиру Фонда 01 у потрошачкој јединици: Јавне инвестиције.
 
Образложење
Бијељина је данас други град по величини и други регионални центар у Републици Српској. Бијељина је данас и универзитетски центар у којем нема студентског дома, а сматрамо да је неопходан за 5000 студената који данас студирају у овом граду. Свјесни смо да је изградња студентског дома велика инвестиција, али сматрамо да су предложена средства у износу од 3 милиона КМ довољна за прву фазу изградње.
 
АМАНДМАН VI
У оквиру потрошачке јединице: Јавне инвестиције, отворити нови економски код 511100 – Изградња основне школе у Врањаку и Дугом Пољу, општина Модрича и планирати износ „2.500.000“ у оквиру Фонда 01 на терет економског кода **** Буџетска резерва, у износу „2.500.000“ у оквиру Фонда 01.
 
Образложење
Тражимо да се у буџету Републике Српске за 2022. годину планирају средства за изградњу подручних основних школа у Врањаку и Дугом Пољу на подручју општине Модрича.
                                                                                              
                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                             КЛУБА ПОСЛАНИКА СДС
                                                                                                                  Миладин Станић
 
 

Анкета

Тестирање анкете на сајту Српске демократске странке?

Create AccountLog In Your Account