14.08.2013 00:00

На основу одредбе члана 4. Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 104/11) даје:

ИНИЦИЈАТИВУ
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕУСТАВНОСТИ

члана 11. став 1. и 2. и члана 21. став 1. и 2. Закона о посебним начинима измирења пореског дуга (''Службени гласник Републике Српске'', број: 66/13)

Р а з л о з и

Одредбом члана 11. став 1. Закона о посебним начинима измирења пореског дуга је прописано да право на измирење пореског дуга на начин из члана 5. тачка б) истог закона претварањем пореског дуга у власнички удио имају сви порески дужници који су основани као привредна друштва и који испуњавају услове прописане овим законом и законом којим се уређује оснивање и рад привредних друштва, а ставом 2. да порески дуг који се може измирити на начин из става 1. тог члана је порески дуг доспио за плаћање најкасније до 31. децембра 2012. године.

Одредбом члана 21. став 1. поменутог закона је прописано да измирење пореског дуга на начин прописан чланом 5. тачка в) овог закона измирењем главног пореског дуга уз отпис камате, могу остварити сви порески дужници уколико до 31. децембра 2014. године измире у цијелости главни порески дуг доспио за плаћање најкасније до 31. децембра 2012. године. Ставом 2. истог члана је прописано да у случају измирења пореског дуга предвиђеног у ставу 1. овог члана пореском дужнику отписује се цјелокупан износ обрачунате камате на тај дуг.

Опширније...


Анкета

Тестирање анкете на сајту Српске демократске странке?

Create AccountLog In Your Account