13.12.2017 15:44
Писмо које су шефови посланичких клубова СДС, НДП, ДФ и СДП упутили Колегијуму Представничког дома у коме су указали на кршење Пословника Представничког дома, Закона о Савјету Министара БиХ, Пословника о раду Савјета министара БиХ по питању Закона о акцизама.

КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БИХ
 
 
ПРЕДМЕТ: Обавјештење о кршењу одредби Устава БиХ, Пословника оба Дома и           
                      других закона о подзаконских аката;
 
Дом народа, на 34. сједници одржаној дана 7.12.2017. године, усвојио је: Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-2808/17, од 5.12.2017., скраћени поступак; Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-2809/17, од 5.12.2017., скраћени поступак и Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-2810/17, од 5.12.2017., скраћени поступак.
 
Приједлози закона који су усвојени на 34. сједници Дома народа нашли су се у законодавној процедури уз накнадно отклањање недостатака на које је мишљењем од 6.12.2017.  указао Законодавноправни сектор Парламентарне скупштине БиХ.
 
Службени акти који су, дана 7.12.2017.године, достављени Парламентарној скупштини БиХ (приједлози закона (пречишћени текст) и мишљење Агенције за заштиту личних података),  којима се отклањају недостаци у ранијем приједлогу закона од 5.12.2017., нису разматрани на сједници Савјета министара што се види из дописа Савјета министара БиХ број: 01,02-02-1-2810/17 од 7.12.2017. а што потврђују министри из реда српског народа. Ови службени акти достављени су уз бројне повреде Пословника о раду Савјета министара БиХ и Закона о Савјету министара БиХ.
 
Савјет министара БиХ је на 122. сједници одржаној 24.11.2017.  усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода и Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, уз гласове против и прегласавање министара Мирка Шаровића и Драгана Мектића, који су дана 5.12.2017. године у 9.50.сати достављени у Парламентарну скупштину БиХ.
 
Достављањем приједлога закона који, у бити, нису разматрани на сједници Савјета министара БиХ прекршен је члан 16. Закона о Савјету министара БиХ који прописује начин рада и одлучивања чланова Савјета министара на сједницама Савјета министара, прекршен је члан 8. Пословника о раду Савјета министара БиХ који се односи на права и дужности министара на сједницама Савјета министара, члан. 28. Пословника који прописује да се материјали за сједницу достављају благовремено члановима Савјета министара БиХ и члан. 31. Пословника који прописује обавезно прибављање миишљења за предложене материјале што на 122. сједници Савјета министара БиХ одржаној  24.11.2017. није испоштовано.
 
 
Дом народа je na 34. sједници одржаној 7.12.2017. усвојио  предметне приједлоге закона по скраћеној процедури у првом читању а потом позивом на члан 103. став (4) Пословника Дома народа и у другом читању. Овдје се ради о преседану из разлога што се члан 103. став (4) Пословника Дома народа може примијенити само ако се ради о закону мањег обима или степена сложености што се за ова три приједлога закона сигурно не може закључити.
 
Након усвајања приједлога закона у другом читању Дом народа се изјаснио и позивом на одредбе чл. 153. и 175. став (1), (2) и (3) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине  усвојио приједлог закључка делeгата Халида Гењца који гласи: ''Након што је на сједници Дома народа Парламентарне скупштине БиХ усвојен Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, број: 01,02-02-1-2808/17, од 5.12.2017., Дом народа Парламентарне скупштине БиХ предлаже Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ наведени Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини као приједлог Дома народа са захтјевом да га разматра по хитном законодавном поступку, у складу с чланом 133. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.''
 
Овдје су свјесно учињене бројне повреде Пословника Дома народа и Пословника Представничког дома.
 
Чланом 94. став (1) Пословника Дома народа прописано је да приједлог закона могу поднијети делегат, комисије Дома, заједничке комисије, Представнички дом, као и Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ у оквиру својих надлежности.
 
Чланом 104. Пословника Представничког дома прописано је да приједлог закона могу поднијети посланик, комисије Дома, заједничке комисије, Дом народа, као и Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ у оквиру својих надлежности.
 
Евидентно је и из позива за 34. сједницу Дома народа да је формалноправни предлагач Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини (прво читање), Приједлога закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода (прво читање) и Приједлога закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (прво читање), Савјет министара БиХ.
 
Савјет министара БиХ као овлашћени предлагач има обавезе да присуствује сједницама Комисија на којима се расправља о приједлозима закона, сједницама Домова али и диспозицију да повуче ове приједлоге закона из законодавне процедуре.
 
Нити једна одредба Пословника оба дома не предвиђа могућност да неко од овлашћених  предлагача закона из цитираних одредби пословника,  може преузети туђи приједлог закона и наставити са законодавном процедуром у статусу новог предлагача закона. Ово је правнички преседан и озбиљан удар на литимитет и легалитет рада Парламентарне скупштине БиХ која је кровна законодавна институција БиХ.
 
Посјећамо да су сва три приједлога закона који су достављени у законодавну процедуру  у два наврата 5.12.2017. и 7.12.2017. уз бројне повреде Закона и Пословника о раду Савјета министара БиХ, достављени не само Дому народа него  и Представничком дому. Тренутно се у процедури пред Представничким домом налазе три сета закона различитих предлагача.
 
Позивање Дома народа на члан 175. став (1), (2) и (3) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и члан 133. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, представља флагрантно кршење управо ових одредаба пословника.
 
Наиме, члан  175. став (1), (2) и (3) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине прописује регулисање одређеног питања закључком које није никако или није прецизно регулисано овим Пословником, обавезност и трајање овог закључка. Не знамо шта је спорно у чињеници да је Савјет министара БиХ предлагач предметних закона те да се у складу с тим проведе законодавна процедура? Заиста је несхватљиво да се овај члан употребљава како би се дао лажни легитимитет незаконитим одлукама и бројним повредама одредаба Пословника које се односе на провођење законодавног поступка у ситуацији када нам је познат овлашћени предлагач закона и када је законодавна процедура врло прецизна и јасна.
 
Кршење члана 133. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине огледа се у чињеници да предлагач закона може затражити да се приједлог закона разматра по хитном поступку, што Савјет министара БиХ  није учинио обзиром да је за сва три приједлога закона затражено да се разматрају по скраћеној процедури.
 
Оваквим поступањем Дома народа прекршен је члан 1. Пословника Дома народа који прописује да се Дом народа ПС БиХ организује и ради у складу са Уставом БиХ, законом и овим Пословником. Прекршене су напријед цитиране одредбе пословника али и све оне којима је регулисан законодавни поступак. Важно је нагласити и да је  прекршен  члан IV Устава БиХ који установљава Парламентарну скупштину БиХ јер је легитимитет и легалитет њеног рада озбиљно нарушен.
 
Због свега наведеног сматрам да не постоји ваљан правни основ да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода  и Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини – наводног предлагача Дома народа ПС БиХ, нађу на дневном реду сједнице Представничког дома ПС БиХ.
 
 
С поштовањем,  

Анкета

Тестирање анкете на сајту Српске демократске странке?

Create AccountLog In Your Account