11.04.2017 00:00

 Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је ревизију финансијских извјештаја Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и том приликом дала „Мишљење са резервом“.

Финансијски извјештаји су обухватали: Преглед прихода, примитака, расхода и издатака; Преглед имовине, обавеза и извора; Извјештај о броју и структури запослених са стањем на дан 31. децембар 2016. године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом је обухваћен преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена и примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду.

„У 2016. години је поништен отворени поступак набавке роба, услуга и радова за реализацију пројекта „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ Болнице Источно Сарајево“. Понуде су доставиле двије групе понуђача на челу са: Millenium Team д.о.о. Београд у вриједности од 55.297.745 КМ са ПДВ-ом и ГП Крајина а.д. Бања Лука у вриједности од 43.680.048 КМ са ПДВ-ом. Након извршене анализе доспјелих понуда Комисија за провођење поступка јавне набавке је као најприхватљивију понуду одабрала понуду групе понуђача Millenium Team д.о.о. Београд. На Одлуку о избору најповољнијег понуђача од 05.09.2016. године Грађевинско предузеће Крајина а.д. Бања Лука је поднијело жалбу Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, која је Рјешењем од 02.12.2016. године исту усвојила и поништила Одлуку о избору најповољнијег понуђача и тендерску документацију. Министарство је 19.12.2016. године донијело Одлуку о поништењу овог поступка јавне набавке. Влада Републике Српске је Закључком од 15.12.2016. године задужила Министарство да поново покрене процедуру јавне набавке, што је и учињено 28.12.2016. године.

revizvj11042017

Увидом у документацију наведеног отвореног поступка јавне набавке утврдили смо да се разлози за његово поништење налазе у чињеници да Министарство није припремило тендерску документацију у складу са захтјевима члана 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и да Комисија за јавне набавке, коју је именовао министар, није извршила правилну оцјену приспјелих понуда, јер ниједна није задовољавала услове који су прописани тендерском документацијом“ – наводи се између осталог у ревизорском извјештају Главне службе за ревизију РС.

Министру Богданићу, препоручено је да обезбиједи да се припрема тендерске документације, оцјена, евалуација и спровођење поступака јавних набавки врши у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Овим су демантоване тврдње функционера СНСД-а да су за обарање тендера за изградњу болнице у Источном Сарајеву одговорни функционери СДС-а Јелена Готовац, Дарко Бабаљ и Маринко Божовић.

Да подсјетимо, прозвани СДС-овци су од надлежних органа 15.децембра затражили истрагу о томе ко је наручио билборде, ко их је поставио и ко је ангажовао заштитарску фирму да чува билборде у Источном Сарајеву на коме су оптужени за обарање тендера.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за период  01.01 -31.12.2016.године можете преузети путем овог линка. http://www.gsr-rs.org/static/uploads/report_attachments/2017/04/07/RI039-17_Cyr.pdf


Анкета

Тестирање анкете на сајту Српске демократске странке?

Create AccountLog In Your Account